ارور یخچال فریزر و ساید بای ساید:

ارور یخچال فریزر و ساید بای ساید یا همان علت کد خطای برندهای مختلف می تواند یکی از مشکلات رایج در یخچال و فریزرتان باشد.البته مدل های مختلف یخچال می توانند ارورهای مختلفی داشته باشند.بنا بر این سعی شده در این پست به بررسی ارور های مختلف , مدل های گوناگون یخچال فریزر اعم از سامسونگ ، ال جی ، دوو ، اسنوا ، کنوود ، بکو ، بلومبرگ ، یخساران ، پارس ، هیمالیا ، تکنو گاز ، گلسان ، سونیا ، فریجیدر ، سیلوان ، بکو و … را همراه نحوه رفع عیب آنها پرداخته شود.

اگر شما هم یخچال فریزر تان ارور داده و نمی دانید مشکل کار از کجاست با ما همراه باشید و تا انتهای این مقاله را بخوانید.

علت کد خطای یخچال فریزر و ساید بای ساید چیست؟

همانطور که در پاراگراف قبل توضیح داده شد مدل های مختلف یخچال می توانند ارور های گوناگونی داشته باشند.اگر این خطاها را بشناسید می توانید مشکلات یخچال فریزر تان را رفع کنید.البته توجه داشته باشید دانش نسبت به این ارور یخچال فریزر می تواند موجب شود تا شما با خیالی آسوده تر رفع مشکل را به تعمیر کار یخچال واگذار کنید.

انواع مختلف ارور یخچال فریزر امرسان:

خطا CO در یخچال فریزر امرسان :

این خطا معمولا زمانی نشان داده می شود که کمپرسور فن یخچال امرسان دچار مشکل شده باشد.

خطا DA در یخچال فریزر امرسان :

زمانی که دمپر یخچال فریزر امرسان دچار مشکل شود این ارور نمایش داده می شود.

خطا ds در یخچال فریزر امرسان :

با نمایش این خطا باید بدانید که سنسور دیفراست ,سیم کشی یا برد یخچالتان مشکل دارد.

خطا CD در یخچال فریزر امرسان:

بانمایش این خطا باید بدانیدکه فن / دمپر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

خطا LA در یخچال فریزر امرسان:

با نمایش این خطا باید بدانید که لامپ یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

ارور HE در یخچال فریزر امرسان:

با نمایش این خطا باید بدانید که هیتر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

ارور FA در یخچال فریزر امرسان:

با نمایش این خطا باید بدانید که فن یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

ارور RD در یخچال فریزر امرسان:

با نمایش این خطا باید بدانید که سوئیچ مگنت / دمپر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

خطا FC در یخچال فریزر امرسان:

با نمایش این خطا باید بدانید که سنسور فریزر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد .

ارور ۰-۰ در یخچال فریزر امرسان

با نمایش این خطا باید بدانید برد باید ریست شود .

خطای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل MASSIMO:

خطا ۱E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از سنسور محیطی فریزر یخچال ساید سامسونگ شما میباشد.

ارور ۲E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۴E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانید مشکل از سنسور دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۵E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از سنسور یخچال یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۶E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از سنسور بیرونی یا محیط دستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۷E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از سنسور کشوی مجزای یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۱۳E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از سنسور رطوبت یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۲۱E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از خطای فن فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۲۲E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۲۳E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از خطای فن کندانسور یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۲۴E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از خطای سیستم دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۲۵E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانید مشکل از خطای سیستم دیفراست یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۲۷E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانید مشکل از خطای هیتر دمپر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد .

ارور ۴۱E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل از ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما میباشد.

انواع کد خطا یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RT79K

خطای R-1-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور دمای یخچال است.

 خطای F-1-A

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور بیرونی ( محیطی ) است.

 خطای F-1-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور دمای فریزر است.

خطای F-1-C

با نمایش این خطا باید بدانید علت  خطای سنسور دیفراست فریزر است.

 خطای R-1-F

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال است.

خطای F-1-G

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سیستم دیفراست فریزر است.

 خطایF-1-D

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای فن فریزراست.

 خطای F-1-E

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای فن کندانسور

 خطای F-10-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای هیتر دمپر یخچال

خطای F-10-A

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع

انواع خطادریخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل FRENCH 2

خطای R-1-A

با نمایش این خطا باید بدانید علت سنسور یخساز است.

خطای R-1-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت سنسور دمای یخچال است.

خطای R-1-C

با نمایش این خطا باید بدانید علت سنسور دیفراست یخچال است.

خطایR-1-D

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای فن یخچال است.

خطای R-1-E

با نمایش این خطا باید بدانید علت  خطای سیسم یخساز است.

خطایR-1-G

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سیستم دیفراست یخچال است.

خطای R-10-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده است.

خطای R-10-G

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای هیتر تانک واتراست.

خطای R-10-A

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده است.

خطای F-1-D

با نمایش این خطا باید بدانید علت  خطای فن فریزر است.

خطای F-1-E

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای فن کندانسور است.

خطای R-1-F

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور محفظه یخسازاست.

خطایR-1-G

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سیستم دیفراست فریزراست.

خطای F-10-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای فن محفظ یخساز در یخچال است.

خطای F-1-C

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور دیفراست فریزراست.

خطایF-1-A

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای سنسور خارجی است.

خطایF-1-B

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای دمای فریزر سنسور است.

خطایF-10-G

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای ارتباط بین برداصلی و نمایشگراست.

خطایF-10-F

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطای ارتباط بین برد اصلی و کمپرسوراست.

شناخت این خطاها می توانند کمک شایانی برای تصمیم گیری در خصوص استفاده از خدمات تعمیر یخچال به شما کند.توجه داشته باشید اگر دانش فنی کافی ندارید حتما از متخصصان در این زمینه کمک بگیرید.مانی سرویس با کادری مجرب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در این زمینه است.

ارور یخچال فریزر دوو قدیمی

خطای E2

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور محیط فریزر دچار مشکل شده است .

خطای E4

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور اواپراتور دچار  مشکل شده است .

خطایE6

با نمایش این خطا باید بدانید  فن فریزر دچار مشکل شده است.

خطایE7

با نمایش این خطا باید بدانید  سرمایش یخچال فریزر دوو شما دچار مشکل شده است.

خطای E9

با نمایش این خطا باید بدانید هیتر اواپراتور یخچال فریزر شمادچار مشکل شده است.

خطای E10

با نمایش این خطا باید بدانیدسنسور محیط بیرونی خراب است .

خطای E11

با نمایش این خطا باید بدانیدفن کندانسور یخچال فریزر دوو خراب است .

خطای E11

با نمایش این خطا باید بدانید دکپر یخچال فریزر دوو خراب است .

خطای E11

با نمایش این خطا باید بدانید  کمپرسور قطع است.

چگونه می توان یخچال فریزر دوو قدیمی را عیب یابی کرد؟

با فشار دان دکمه های ترکیبی که در زیر آورده شده است می توانید ارور های را نمایش و یا عملیاتی را که در ادامه توضیح داده شده است بر روی یخچال فریزرتان انجام دهید.

دکمه های : FRZ.TEMP+SUPPER COOL

با فشردن این دکمه ها می توانید تاخیر کمپرسور را حذف کنید.

دکمه های : FRZ.TEMP+SUPPER FRZ

با فشردن این دکمه ها می توانید نیاز به دیفراست دستی را رفع کنید..

دکمه های :FRZ.TEMP+REF.TEMP

با فشردن این دکمه ها می توانید عملیات نمایش خطا را انجام دهید.

انواع خطا در یخچال فریزر دوو مدل fr590 :

خطا r1 در یخچال فریزر دوو :(ارور در نمایشگر : MIN از بالا)

با نمایش این خطا باید بدانید که سنسور یخچال قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است .

ارور rt در یخچال فریزر دوو :(ارور در نمایشگر : MED از بالا)

با نمایش این خطا باید بدانیدسنسور RT قطع شده است یا اتصال کوتاه کرده است .

ارور d1 در یخچال فریزر دوو :(ارور در نمایشگر : MAX از بالا)

با نمایش این خطا بایدبدانیدسنسور برفک زدایی قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است .

ارور door در یخچال فریزر دوو :(ارور در نمایشگر : SUPER از بالا)

با نمایش این خطا باید بدانید سوئیچ در خراب است .

ارور c1 در یخچال فریزر دوو :(ارور در نمایشگر : MIN از پایین)

چرخه غیر عادی : کمپرسور بیش از سه ساعت کارکرد زمانیکه دمای سنسور برفک زدایی مساوی یا کمتر از منفی ۵ است .

ارور f3 در یخچال فریزر دوو :(ارور در نمایشگر : MED از پایین)

در موقع برفک زدایی ، هنگامیکه برفک زدایی بعلت زمان ( ۸۰ قیقه ) انجام شده نه بعلت دمای سنسور برفک زدایی

خطای یخچال فریزر تکنو گاز

خطای E1

با نمایش این خطا باید بدانید علت قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط یخچال است.

بی توجهی به این خطا ممکن است موجب بروز یخ زدگی شود.

خطایE2

با نمایش این خطا باید بدانید علت قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط فریزراست.

توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور ، احتمال یخزدگی وجود دارد .

خطای E4

با نمایش این خطا باید بدانید علت قطعی اتصال یا خرابی سنسور اواپراتور فریزراست.

توضیحات : در صورت بروز این ارور تا رفع عیب ارور ، یخچال فریزر تکنو گاز شما به عملکرد عادی خود ادامه داده و هنگام ارسال فرمان دیفراست پایان آن را با شرط زمانی اعلام میکند ، یعنی در صورت وارد شدن محصول به سیکل دیفراست و وجود مشکل در سنسور اواپراتور فریزر پس از ۲۵ دقیقه هیتر از مدار خارج میشود .

خطای E4

با نمایش این خطا باید بدانید علت خطا قطعی اتصال یا خرابی کمپرسور است.

توضیحات : عدم کاهش دمای اواپراتور یخچال فریزر در مدت ۱۵ دقیقه به میزان سه درجه سانتی گراد .

زمانبندی دیفراست یخچال فریزر سونیا:

  • اگر درب یخچال فریزر سونیا در ۲۴ ساعت باز نشود ، آنگاه : هر ۲۴ ساعت یکبار دیفراست میکند .
  • اگر درب یخچال فریزر در ۲۴ ساعت ۱ الی ۵ بار باز شود ، آنگاه : هر ۱۲ ساعت یکبار دیفراست میکند
  • اگر درب یخچال فریزر در ۸ ساعت بیش از ۶ بار باز شود ، آنگاه : هر ۸ ساعت یکبار دیفراست میکند .

ارور یخچال ساید بای ساید بلومبرگ

خطای E0:

با نمایش این خطا باید بدانید خطای سنسور هوای محفظه فریزر پیش آمده است.

درصورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار میکند. نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش میشود.
اگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فریزر به مدت ۴۰ دقیقه کارمیکند وسپس متوقف میشوند. عمل تبرید به همین شکل تکرار میشود، دستگاه ۴۰ دقیقه کارمیکند و ۴۰ دقیقه خاموش میشود.

خطای E1 :

با مشاهده این خطا باید بدانید خطای سنسور اواپراتور فریزر رخ داده است.

در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کارمیکند

خطای E2 :

با مشاهده این خطا باید بدانید خطای سنسور اواپراتور یخچال رخ داده است.

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار میشود.

خطای E3 :

با نمایش این خطا باید بدانیدخطای سنسور هوای یخچال رخ داده است.

خطای E4 :

با نمایش این خطا باید بدانید: خطای هیتر ضد برفک فریزر رخ داده است.

خطای E5 :

با نمایش این خطا باید بدانبدخطای سنسور یخساز و یخساز رخ داده است .

خطای E9 :

با نمایش این خطا باید بدانید خطای موتور یخسازرخ داده است.

خطای E10 :

خطای سنسور هوای Flexi Zone1360 : اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند وسپس متوقف میشوند. دراین حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزرعمل میکند. عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار میشود

خطای E11 :

با نمایش این ارور باید بدانید خطای سنسور اواپراتور Flexi Zone1360 رخ داده است : در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون ، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار میکند.

خطای E12 :

با نمایش این خطا باید بدانید خطای هیتر ضد برفکFlexi Zone رخ داده است.

ارور یخچال ساید بای ساید کنوود
خطای E0 :

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور فریزر یخچال خراب است.

علت : اتصالی مدارها / یا خرابی سنسور

خطای E1 :

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور دیفراست یخچال خراب است.

علت :
این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد

زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد .یعنی اب نشدن برفک و یخ در اواپراتور

خطای E3 :

با نمایش این خطا باید بدانید خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزررخ داده است.

خطای E4 :

با نمایش این خطا باید بدانیدهیترالمنت یخچال خراب است.

علت : هیتر المنت سوخته است
زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست ۶۰ دقیقه باشد واین عمل ۳ بار به طور مداوم انجام شود

خطای E8 :

با نمایش این خطا باید بدانید مشکل سنسور یخسازاست.

علت : اتصال در مدارهایا خرابی سنسور

خطای E9 :

با نمایش این خطا باید بدانید یخساز یخچال دچار مشکل شده است.

علت :
موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد

زمانی رخ میدهد که دستگاه ۲ بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

خطای FS:

با نمایش این خطا باید بدانید که سنسور فریزر یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

خطایRS یخچال ساید بای ساید الجی :

با نمایش این خطا باید بدانیدسنسور یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

خطای DS یخچال ساید بای ساید الجی :

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور فدیفراست یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

خطای DS یخچال ساید بای ساید الجی:

با نمایش این خطا باید بدانید دیفراست ضعیف میباشد .

خطای FF در یخچال ساید بای ساید الجی:

با نمایش این خطا باید بدانیدفن فریزر مشکل دارد .

خطای CF در یخچال ساید بای ساید الجی:

با نمایش این خطا باید بدانیدفن کندانسور ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

خطای CO در یخچال ساید بای ساید الجی:

با نمایش این خطا باید بدانیدخطای ارتباطی در ساید الجی وجود دارد .

برطرف کردن ارور ساید بای ساید الجی تخصص میخواهد و حتما باید توسط نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید ال جی انجام گردد.

خطا و ارور فریزر هیمالیا

  • F1 = با نمایش این خطا باید بدانیدمشکل در سنسور داخل کابین فریزروجود دارد.
  • F2 = با نمایش این خطا باید بدانیداتصال سنسور داخل کابین فریزروجود دارد.
  • F3 = با نمایش این خطا باید بدانید اشکال در سنسور اوپراتور وجود دارد.
  • F4 =با نمایش این خطا باید بدانید اتصال سنسور اوپراتوروجود دارد.
  • F5 =با نمایش این خطا باید بدانید کمبود سرما در یخچال وجود دارد.
ارور F1 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور اواپراتور فریزر مشکل دارد.

ارور F2 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید سنسور کابین فریزر مشکل دارد.

ارور E1 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید فن فریزر یخچال مشکل دارد.

ارور E3 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید فن کمپرسور یخچال مشکل دارد.

ارور H1 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید هیتر اواپراتور فریزر مشکل دارد.

ارور H2 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید هیتر سینی فریزر مشکل دارد.

ارور H3 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید هیتر اواپراتور یخچال مشکل دارد.

ارور H4 در یخچال فریزر هیمالیا

با نمایش این خطا باید بدانید هیتر سینی یخچال مشکل دارد.

ارور C1 در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : کمپرسور

ارور C2 در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب دستگاه

ارور L1 در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : خطای لایت

ارور D1 در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل : سنسور درب

ارور یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
ارور F1 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور فریزر

کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش میباشد .

ارور F2 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور فریزر خراب میباشد .

ارور F3 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور یخچال خراب است .

ارور F4 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور یخچال خراب است .

ارور F8 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

ارور F9 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود.

حتما بخوانید: تعمیر یخچال هیمالیا
ارور یخچال فریزر گلسان
ارور یخچال گلسان
ارور یخچال گلسان
ارور ۱
عدم سرد شدن اواپراتور

ارور ۲
ماکسیمم زمان دیفراست

ارور ۳
خرابی فن داخل یخچال یا فریزر

ارور ۴
خرابی فن کمپرسور

ارور ۵
خرابی سنسور محیط

ارور ۶
خرابی سنسور اواپراتور

ارور ۷
خرابی سنسور محیط

ارور ۸
عدم ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر

ارور ۹
عدم کارکرد کمپرسور

ارور یخچال ۶۷۶ اسنوا
ارور یخچال اسنوا
ارور یخچال اسنوا
ارور F1
عدم سرد شدن اواپراتور

رفع عیب ارور : یخ زدگی شدید اواپراتور را از بین ببرید .

ارور F2
خرابی سنسور داخل فریزر

رفع عیب ارور : سوکت سنسور راچک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، برد قدرت را نیز تعویض کنید

ارور F3
خرابی سنسور داخل یخچال

رفع عیب ارور : سوکت سنسور راچک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، برد قدرت را نیز تعویض کنید

ارور F4
خرابی سنسور دیفراست

رفع ارور : سوکت سنسور راچک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، تنظیم جای سنسور ، تعویض برد قدرت

ارور F5
انجام ندادن دیفراست

رفع عیب : قطعی المنت

ارور F6
خرابی آی سی حافظه EPROM

رفع عیب : تعویض برد قدرت

ارور F7
خرابی فن یخچال

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید .

ارور F8
خرابی فن فریزر

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید .

ارور H1
گرم بودن فریزر

رفع عیب : موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

ارور H
گرم بودن یخچال

رفع عیب : موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

توجه : هنگام نمایش ارور H1 در یخچال ۶۷۶ اسنوا دمای فریزر بالاتر از ۹ میباشد که بوقی متفاوت میزند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده میشود .

توجه : هنگام نمایش ارور H در یخچال ۶۷۶ اسنوا دمای فریزر بالاتر از ۱۸ میباشد که بوقی متفاوت میزند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده میشود.

حتما بخوانید: نمایندگی تعمیرات یخچال اسنوا
ارور یخچال نوفراست ۸۱۰ اسنوا
ارور F1
علت ارور : عدم سرد شدن اواپراتور

ارور F2
علت ارور : خرابی سنسور فریزر

ارور F3
علت ارور : خرابی سنسور یخچال

ارور F4
علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور فریزر

ارور F5
علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور یخچال

ارور F6
علت ارور : خرابی سنسور محیط

ارور F7
علت ارور : خرابی فن فریزر

ارور F8
علت ارور : خرابی فن یخچال

ارور F9
علت ارور : خرابی هیتر فریزر

ارور FA
علت ارور : خرابی هیتر یخچال

ارور FB
علت ارور : خرابی IC

ارور یخچال ساید بای ساید اسنوا LCD 250 & 290 , LED 250
ارور F1
سنسور فریزر قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور R1
سنسور یخچال قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور RT
سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور D1
سنسوردیفراست قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور DR
سوئیچ یخچال خراب است

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DF
سوئیچ فریزر خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DH
سوئیچ HOME BAR خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور E1
سنسور قالب یخ قطعی دارد .

ارور ET
سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار .

ارور E9
سیستم آبرسانی مشکل دارد .

ارور ES
میکروسوئیچ

ارور EA
موتور یخساز اشکال دارد .

ارور EU
سوئیچ بال مرغی ایراد دارد .

ارور C1
اشکال در سیستم موتور یا نشتی گاز

ارور F3
دیفراست انجام نمیشود .

رفع عیب : با قطع برق و وصل مجدد آن دیفراست انجام میشود .

توجه : اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر +۱۰ درجه باشد قابل انجام است .

ارور D2
دیفراست دستی فعال است .

رفع عیب : با نگه داشتن FREEZER SET و ۵ مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET برفک زدایی دستی فعال میشود .

توجه : زمانی که درجه حرارت به +۱۰ درجه برسد دیفراست قطع میکند .

چنانچه بر روی صفحه نمایش ساید بای ساید اسنوا خود ارور مشاهده نمودید برای برطرف کردن کدخطای ساید بای ساید اسنوا از خدمات نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید اسنوا استفاده نمایید .

ارور یخچال فریزر بکو
ارور یخچال بکو
ارور یخچال بکو
E0=سنسور فریزر
E1= سنسور دیفراست فریزر
E3= سنسور یخچال
E4=هیتر المنت دیفراست
E8=یخساز و یا سنسور یخساز
E9=یخساز ایراد دارد
چنانچه بر روی صفحه نمایش یخچال بکو خود ارور یا کد خطا مشاهده نمودید ، برای برطرف کردن آن از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال بکو استفاده نمایید.

ارور یخچال فریزر سیلوان
D1 Er در یخچال تکی مربوط به سنسور دما میباشد.
D3 Er درفریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده میباشد.
D2 Er درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده میباشد.
D1 Er در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال میباشد.
D3 Er دریخچال فریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده میباشد.
D2 Er دریخچال فریزر مربوط به سنسوردمای فریزر که به بدنه فریزر
نصب شده است
ارور یخچال یخساران
E1: کندانسور E2 :خطای فن داخل کابین
E3 :خطای افت دمای کابین E4 :خطا در عملکرد دیفراست
E5 :خطای سنسور کابین E6 :خطای سنسور دیفراست
E7 :خطای سنسور محیطی
شما عزیزان میتوانید برای برطرف کردن کدخطای یخچال یخساران ، با نمایندگی تعمیرات یخچال یخساران در ارتباط باشید.

ارور یخچال فریجیدر
کد خطای ساید بای ساید فریجیدر
شرح راه حل
EF خرابی فن اواپراتور سیم کشی بین فن اواپراتور و برد اصلی فرمان را چک کنید. ولتاژ ۱۲VDC را در فن بین سیم های قرمز و قهوه ای چک کنید. ولتاژ های مختلف (بسته به سرعت بالا یا پایین) بین سیم های زرد و قهوه ای را چک کنید. اگر ایراد نداشت، فن اواپراتور را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۲ در پنجره محفظه یخچال ترمیستور محفظه داخلی یخچال مدار باز سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۳ در پنجره محفظه یخچال ترمیستور محفظه داخلی یخچال اتصال کوتاه سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۲ در پنجره فریزر ترمیستور فریزر مدار باز سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۳ در پنجره فریزر ترمیستور فریزر اتصال کوتاه سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۴ در پنجره محفظه یخچال خرابی تعدیل کننده سیم کشی بین برد اصلی فرمان و تعدیل کننده را چک کنید. اگر سالم بود، تعدیل کننده را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
برای برطرف کردن کدخطای یخچال فریجیدر از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال فریجیدر استفاده نمایید.

ارور یخچال پارس ، لاردر ، کمبی با شیر برقی و بدون شیر برقی
بردهای پارس شش دکمه؛ پارس سه دکمه؛ پارس چهار دکمه

PO: قطعی سنسور داخل کابین فریزر
PC:اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر
HI:دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است
LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است
برد پارس نوفراست

FF: معیوب بودن سنسور داخل کابین فریزر
DF: معیوب بودن سنسور اواپراتور
HI:دمای داخل کابین فریزراز ۲۴+گرمتر است
LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲-سردتر است
بردهای یخچال لاردر؛ فور استار

AF: معیوب بودن سنسور سفید،سنسور داخل کابین یخچال
EF: معیوب بودن سنسور قرمز، سنسور بیرونی یخچال
بردهای یخچال فریزرکمبی با شیر برقی؛ یخچال فریزرکمبی بدون شیر برقی

AF: معیوب بودن سنسور سفید ، سنسور داخل کابین یخچال
EF:معیوب بودن سنسور قرمز دو پین، سنسور بیرونی یخچال فریزر
FF: معیوب بودن سنسور سه پین قرمز،سنسور داخل کابین فریزر